Website voor stageplaatsen

Stage.nu is een platform waar stageplaatsen, afstudeerstages en startersfuncties worden aangeboden. Stage.nu realiseert door middel van strategische inzet van stage en afstudeerstages vernieuwing en innovatie bij bedrijven. Voor Stage.nu ontworpen wij de lay-out van de website. Vervolgens realiseerden wij de website. Tussen het aanbod kan gefilterd worden en kunnen bepaalde contactpersonen toegewezen worden. Naast de website ontworpen wij voor Stage.nu ook een CRM-systeem waardoor makkelijk informatie van over aangemelde personen kan worden opgehaald en aangepast.

  • Overzicht van vacatures
  • Eigen CRM-module
  • Overzicht van referenties
  • Aanbieden van vacatures